Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań związanych z działalnością przez „CM-VET” Klinika dla Zwierząt ul. Rzgowska 205, 
91-163 Łódź, reprezentowanym przez Właściciela Mariusza Cicheckiego zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) przez  „CM-VET” Klinika dla Zwierząt 
ul. Rzgowska 205, 91-163 Łódź w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa 
i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Właściciela Mariusza Cicheckiego „CM-VET” Klinika dla Zwierząt ul. Rzgowska 205, 91-163 Łódź.